News

The public transport survey system of Kaunas city

The public transport survey system of Kaunas city
Developer: ES4B, UAB
Client: Individual order. Not to be used publicly.
Category: Productivity
Price: -
Design: ES4B
Solution: ES4B
Programing: ES4B
The public transport survey system of Kaunas city.
The public transport survey system of Kaunas city

London Flame

Developer: ES4B, UAB
Category: Sports Games
Platform: Android
Price: Free
Director: Aidas Jarušaitis
Producer: Tomas Varkalys
Programing: Paulius Česėkas
Art: Tomas Putanas
Music: Andrius Česėkas
Olympic Games won't start without an Olympic Flame.

Your are the sportsman, who has to bring an Olympic torch to London. Run your way. Overcome all the obstacles. Take all the bottles of water to retain energy. Run as far as you can and beat your friend's score.

How to play:
- Tap left side of the screen to make a small jump - takes 1 piece of energy.
- Tap right side of the screen to make a high jump - takes 2 pieces of energy.
- Jump over the all obstacles in your way. Keep in mind, that you need to save energy if you want to beat your friend's score.
- Take bottles of water to fill up your energy.
- Achieve the best result.

Features:
- Global highscore
- 12 unique obstacles
- 2 different jumps
- Infinite track
- Powerups
- Addictive gameplay

meteo.lt Buriuotojams (Sailors)

Developer: ES4B, UAB
Client: LHMT
Category: Weather
Price: Free
Design: ES4B
Solution: ES4B
Programing: ES4B
Weather forecast for sailing, windsurfing, kite surfing locations frequented by users.
Digital weather forecast for sailing, windsurfing and kite surfing in mostly frequented areas.
What application options?
- Detailed weather forecast for 48 hours. forward
- Estimates of presentation in the form of graphs or tables;
- Widgets - 3 hours. Wind forecast for your chosen destination (watch the wind forecast for your phone even activated the applet (application).
What Forecasts?
- Wind direction
- Wind speed
- Wind gust speed
- Air temperature
- Rainfall
- Air pressure.

Vardadieniai (Namedays)

Developer: ES4B, UAB
Client:
Category: Social
Price: Free
Design: ES4B
Solution: ES4B
Programing: ES4B
You no longer need to carry a calendar to remember friends namedays.
Your phone will remind them every day.
Application benefits:
- Widget (namedays of current day)
- Widget (namedays for 3 days)
- Search of name (find nameday)
- Namedays Calendar

Auto Birthday SMS

Developer: ES4B, UAB
Client:
Category: Social
Price: Free
Design: ES4B
Solution: ES4B
Programing: ES4B
Auto Birthday SMS - automatically sends birthday greeting to Your friend.
Do you often forget to congratulate your friend happy birthday?
If so, this application will keep Your friendships.
Auto Birthday SMS - automatically sends an SMS message (Greeting) on the day of Your friend's birthday.
This is how it works:
- Add birthdays to Your contacts (to make it even easier, You can import dates of birth from Facebook, Google Calendar or CSV file);
- Select friends whom You wish to auto-send a birthday greeting on that special day;
- Write greeting text;
- Activate application.
Now every friend You have selected in auto SMS application will receive a nice birthday greeting from You when the time comes.

SMS Marketing Tool

Developer: ES4B, UAB
Client:
Category: Business
Price: 2.99$
Design: ES4B
Solution: ES4B
Programing: ES4B
Notice customers about anything (discounts, offers, etc) and increase sales.
Want to increase sales?
Research has shown that SMS is one of the most responsive marketing mediums, with 5 times better response rate than direct email marketing.
If a customer has bought something from You once, chances are he or she are more likely to buy again. Why not to send him / her a promo SMS about weekend sale or discount offer? It has been proven that regular customer contact will initiate repeated buying behavior and make customers feel looked after.
SMS marketing tool app will help you get the most out of this marketing channel.
Just 3 steps to send the same SMS message to all of Your customers:
1. Write SMS message text
2. Add recipients
3. Push "Send".
Just imagine what Your SMS message could be about:
* Special discounts for products
* Limited time offers
* New products promotions
* Weekend sales
* Etc., sales possibilities are endless.
You can personalize text messages with the names of recipients and give them an extremely memorable impression with your sale offering aimed directly at them.
The following features of SMS turn a mobile marketing into a powerful tool:
* Everyone owns and carries a mobile phone with them regularly.
* SMS messages can be sent and read at any time.
* SMS messages can be sent to an offline mobile phone.
* SMS messaging is not intrusive.
* 100% of GSM mobile phones support SMS messages.
* Two-way SMS allows customers to reply to messages.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
UAB „ES4B”
Projektas: „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklai, vykdant elektroninių puslapių turinio valdymo sistemų analizę“
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-157

2010 m. lapkričio mėn. 23 d. pradėtas įgyvendinti UAB „ES4B“ projektas „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklai, vykdant elektroninių puslapių turinio valdymo sistemų analizę“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ie ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Idėja LT”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 60744,00 Lt.

Projekto tikslas – Pagrindinis projekto tikslas - parengti techninę galimybių studiją (toliau "TGS"), kurios pagalba bus siekiama pagrįsti UAB „ES4B“ planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų projekto technologinį, ekonominį bei komercinį gyvybingumą. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą - geriausių esančių rinkoje turinio valdymo sistemų savybių, modulių, technologijų bei jų plėtros perspektyvų parinkimas. Projektas padės tinkamai pasirengti vykdant mokslinius tyrimus: leis parengti išsamią, ekspertų išvadomis pagrįstą TGS, kurios parengimas be ES struktūrinių fondų paramos reikiama apimtimi ir kokybe nebūtų įmanomas. Pagrindinė projekto nauda – TGS bei jos išvados dėl mokslinių tyrimų vykdymo pagrįstumo bei turimų idėjos alternatyvų pasirinkimo.

Planuojama Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. sausio mėn. 31 d.

Daugiau informacijos teirautis Aido Jarušaičio: tel.: 8-37-221111, el.p.: aidas@svetaine.lt
 

UAB „ES4B”
Projektas: „Techninės galimybės studijos parengimas, siekiant pagrįsti mokslinių tyrimų, susijusių su vaizdo perdavimo Internetu „Streaming‘o“ technologija, ekonominį, komercinį bei technologinį gyvybingumą“
Projekto kodas: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-059

2010 m. rugpjūčio mėn. 17 d. pradėtas įgyvendinti UAB „ES4B“ projektas „Techninės galimybės studijos parengimas, siekiant pagrįsti mokslinių tyrimų, susijusių su vaizdo perdavimo Internetu „Streaming‘o“ technologija, ekonominį, komercinį bei technologinį gyvybingumą“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ie ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Idėja LT”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 94541,00 Lt.

Projekto tikslas – parengti techninę galimybių studiją (TGS), kurios pagalba bus siekiama pagrįsti UAB „ES4B” planuojamo įgyvendinti mokslinių tyrimų, susijusių su vaizdo perdavimo Internetu „Streaming‘o“ technologija, projekto technologinį, ekonominį bei komercinį gyvybingumą. Projektas padės tinkamai pasirengti vykdant mokslinius tyrimus: leis parengti išsamią, ekspertų išvadomis pagrįstą TGS, kurios parengimas be ES struktūrinių fondų paramos reikiama apimtimi ir kokybe nebūtų įmanomas. Pagrindinis projekto rezultatas – TGS bei jos išvados dėl mokslinių tyrimų pagrįstumo bei turimų idėjos alternatyvų pasirinkimo.

Planuojama Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Daugiau informacijos teirautis Aido Jarušaičio: tel.: 8-37-221111, el.p.: aidas@svetaine.lt
 

UAB „ES4B”
Projektas „Interneto svetainių kūrimo bei jų priežiūros sistemos automatizavimas“
Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-01-155

2009 m. gegužės mėn. 5 d. pradėtas įgyvendinti UAB „ES4B“ projektas „Interneto svetainių kūrimo bei jų priežiūros sistemos automatizavimas“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „E-verslas LT”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 419 480,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2010 m. gegužės mėn. 5 d. M

Projekto metu įsigijus ir įdiegus specialią programinę įrangą, svetainės kūrimo paslaugos buvo visiškai automatizuotos, ko pasakoje padidėjo darbo našumas, išaugo pridėtinė vertė, yra taupomas laikas bei užtikrinama aukščiausia paslaugų kokybė. Projekto metu įsigyta kompiuterinė technika, įsigyta bei įdiegta standartinė bei nestandartinė programinė įranga, įsigyti ir atlikti programavimo darbai, kurių dėka yra sukurta automatizuota interneto svetainių kūrimo bei jų priežiūros sistema www.svetaine.lt.

Daugiau informacijos teirautis: Aidas Jarušaitis: tel.: 8-37-221111, el.p.: aidas@svetaine.lt